Základní informace o produktu Maku Vydra zavřená.

  • Délka: 442 cm
  • ©íøka:  82 cm
  • Vý¹ka støedu: 36 cm
  • Hmotnost: 37 kg
  • Nosnost: 300 kg

Po zkušenostech z prvního roku výroby jsme pro Vás připravili u nás nejvíce oblíbenou a nejpoužívanìjší loď vodáky v ČR. Tato loď je urèena pro širokou vodáckou veřejnost, zvláštì pro ty, kteří chtìjí sjíždìt na řekách všechny vodácké terény včetnì jezù prakticky za jakéhokoliv stavu vody a nechtìjí své lodì stále opravovat. Lodì vyrobené touto technologií a z tohoto materiálu jsou zejména výhodné tam kde se na lodích střídá velký počet vodákù a loď se celou sezónu pohybuje na vodě

  

Dodáváme v mnoha barvách.                                    19 360,- Kč