Návod k použití + záruční list

Bezpečnost

Před vlastní plavbou vyzkoušej nasedaní a vysedání z lodě na klidné vodě pro případ převržení nacvič i vylití lodě. Z Hlediska bezpečnosti je nebezpečné používat loď při vysokých vodních stavech a povodních.

Výrobce lodi upozorňuje spotřebitele, že plavba na lodi vyžaduje odpovídající vybavení, zkušenost. Při plavbě na vodních tocích doporučuje používat nafukovací vaky nebo barely, které chrání loď před potopením,plovací záchrannou vestu, helmu a loď vybavit koníčkovací šňůrou.

Loď je určena pro obtížnost WW II (mírně těžká voda, nepravidelné proudnice a vlny, střední peřeje, slabé válce a víry, nízké stupně v silně meandrujících nebo málo přehledných řečištích, ke splutí je nutná znalost všech základních záběrů, obratné otevřené lodě a záchranné vesty a přilby)

Uskladnění, převoz, opravy a  likvidace

Neskladovat více jak tři lodě na sobě, nevystavovat loď dlouhodobé deformaci při přivazování při převozu a na slunci. Opravy zajišťuje výrobce. Při likvidaci odebere výrobce loď bezplatně k recyklaci.

Záruka

Lodě vyráběné naší firmou mají čtyřletý záruční systém záruky (od data prodeje).

Záruka se vztahuje na poškození v důsledku vady materiálu či práce.

První rok       - je záruka 100 % (tj. vrácení peněz nebo výměna lodě za novou)

Druhý rok      - je záruka 100 % (tj. vrácení peněz nebo výměna lodě za novou)

Třetí rok        - výměna lodě za 50 % aktuální ceny

Čtvrtý rok     - výměna lodě za 75 % aktuální ceny.

 

Nárok na záruční výměnu zaniká prodejem třetí osobě.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (např. řezem nebo neadekvátním nárazem), nepoužitím plovacích vaků nebo barelů nebo působením nadměrné teploty vyšší než 500 C či -50 mrazu.

Zvlnění dna lodi se nepovažuje za výrobní závadu.

 

Typ lodě:                                  nosnost:                             Barva lodě:

Kanoe MaKu Vydra  2 místná         280 Kg

Kanoe MaKu Tukan  3 místná        380 Kg

Kanoe Maku Roka    3 místná        360 Kg

 

Rozměry a váhy na www.kanoe.cz/maku